Atomizeri

27. Travanj 2012.
Odabir dizne za atomizer

Zasigurno najvažnija pretpostavka kvalitetnom i efektivnom prskanju atomizerom jest pravilan odabir dizne za pojedinu aplikaciju. Većina atomizera ima dvostruki nosač dizne pa je moguće sa dvije dizne pokriti 90% potreba po pogledu potrošnje i načinu aplikacije.

3. Veljača 2012.
Vučeni atomizer 1500 PROFI

Kao rezultat komunikacije (prijedloga i kritika) naših postojećih i potencijalnih korisnika atomizera nastao je model vučenog atomizera koji će zadovoljiti i one najzahtijevnije korisnike i uvjete u vinogradima, voćnjacima i maslinicima. Zahvaljujemo se svim korisnicima koji su svojim prijedlozima i kritikama ukazali na detalje koji u upotrebi atomizera olakšavaju aplikaciju i daju dodatnu vrijednost samom stroju, ali i ukupnoj isplativosti investicije.

3. Siječanj 2012.
Senzorsko prskanje vinograda i voćnjaka

Zaštita i prskanje nasada uz pomoć ultrazvučnih senzora sve više dobiva na značaju, a pogotovo kod većih nasada u kojima postoji “prazan prostor” između stabala i posebice kod mladih nasada koji još nisu dostigli svoj puni obujam. Uštede u sredstvima za prskanje su značajna, a veliki doprinos je i u području sigurnosti rada s obzirom da operater ne mora voditi računa o stalnom uključivanju i isključivanju sekcija za prskanje već je maksimalno koncentriran na vožnju kroz nasad.

31. Prosinac 2011.
Najava: Prskanje herbicidnog pojasa u vinogradima i voćnjacima

Prskanje herbicidnog pojasa
Tendencija smanjivanja broja prohoda i općenita nužnost uštede na svakom koraku dovodi nas do proizvoda kojim se može istodobno prskati voćnjak ili vinograd te herbicidni pojas koji je potpuno zasebna i neovisna cjelina od atomizera.
Koristi električnu pumpu kao pogon i svoj spremnik (100-200 litara). Izvedba grana može biti u više varijacija, sa hidrauličnim dizanjem i spuštanje, horizontalnim širenjem i skupljanjem te mogućnost vertikalne nivelacije. Sa svake strane po dvije dizne sa mogućnošću da se krajnja dizna ukosi po potrebi.
Mogućnosti širenja grana:

min. …

28. Prosinac 2011.
Novosti i poboljšanja na atomizerima u 2012.

Zahvaljujući dobroj suradnji i komunikaciji sa postojećim korisnicima naših atomizera, ali  i svih ostalih vinogradara, voćara i maslinara diljem Hrvatske i susjednih zemalja došli smo do niza manjih poboljšanja koja će naše atomizere činiti još privlačnijima i konkurentnijima na tržištu.
Poboljšanja su usmjerena na nekoliko ključnih segmenata:

kvaliteta apliciranja, tj. prskanja
veća mogućnost prilagođavanja na više različitih nasada
zaštita ljudskog zdravlja i povećanja sigurnosti u radu
zaštita okoliša

28. Prosinac 2011.
Atomizer za TV (Tomo Vinković)

Za potrebe malih vinogradara i voćara kreirali smo seriju malih i kompaktnih atomizera za Tomo Vinković (TV) i slične tipove traktora. Bez obzira na manju zapremninu i ovi modeli su dizajnirani prema europskim standardima te zadovoljavaju sve ekološke kriterije.

27. Prosinac 2011.
Atomizeri: prskanje oraha i lješnjaka

Prskanje oraha i pojedinih oblika lješnjaka zahtijevaju dosta specifične karakteristike atomizera, posebice u pogledu dometa prskanja u visinu i širinu, te količini zraka (m3/h). Za tu namjenu smo kreirali posebne vrste aksijalnih difuzora koji su u stanju doseći visine od 7-8 metara.

9. Ožujak 2010.
Vučeni atomizeri 600 – 3000 litara

Vučeni atomizeri namijenjeni su za prskanje većih trajnih nasada (vinogradi, voćnjaci, maslinici), a kao glavna prednost u odnosu na nošene modele jest veća autonomija (zapremnina rezervoara) te manji zahtjevi za snagom traktora.

6. Srpanj 2009.
Nošeni atomizeri 200 – 1000 litara

Nošeni atomizeri u našoj ponudi dostupni su u dva modela:

Atomizeri 3R – model sa 3 rezervoara prilagođen europskim standardima
Atomizeri S – model sa jednim rezervoarom